خدمات فنی مهندسی پیشتاز پمپ قابلیت ارائه سرویس و تعمیر اساسی پمپ های وکیوم چیلر در تمام نقاط ایران را دارا می باشد.

تعمیرات اساسی پمپ وکیوم چیلر:

تعمیر پمپ وکیوم چیلر

تعمیر پمپ وکیوم چیلر

تعمیر پمپ وکیوم چیلر

تعمیر پمپ وکیوم چیلر

تعمیر پمپ وکیوم چیلر روتور

تعمیرات اساسی چیلر شامل تعویض تیغه های پمپ وکیوم چیلر، تعویض کاسه نمد با کاسه نمد های درجه یک آلمانی موجود در بازار ، سنگ زنی سر سیلندر و ماشین کاری آن، تمیز کاری و شستشوی تمام قظعات پمپ وکیوم چیلر، سیم پیچی الکتروموتور در صورت نیاز به سیم پیچی.

خدمات فنی مهندسی پیشتاز پمپ به کمک متخصصین مکانیک بعد از تعمیر پمپ وکیوم چیلر در حضور مشتری اقدام به تست پمپ وکیوم نموده و با گیج وکیوم عقربه ای و گیج دیجیتال فشار وکیوم پمپ اندازه گیری می کنند ، فشار نشان داده شده روی گیج دیجیتال در تمام نقاط جغرافیایی یکسان بوده و فشار وکیوم مطلق نشان داده می شود که برای پمپ های وکیوم چیلر تسمه ای زیر ۰.۰۴ میلی بار می باشد . و فشار وکیوم با گیج عقربه ای نسبی در تهران منفی ۰.۸۸ بار می باشد که در قسمت صفحه اصلی سایت فیلم 👈  تست پمپ وکیوم تعمیر شده چیلر در خدمات فنی مهندس پیشتاز پمپ نشان داده شده است