خدمات فنی مهندسی پیشتاز پمپ قادر به تامین کلیه قطعات بلوئرهای هوادهی می باشد

جهت تعمیر بلوئر های هوادهی می توانید با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید

۰۹۱۲۰۲۸۸۶۳۱    ۰۹۱۲۸۱۸۸۷۵۳

لقی مجاز چرخدنده بلوئر هوادهی

جهت آموزش  میزان مجاز لقی چرخدنده بلوئر های هوادهی می توانید ویدئو زیر رو مشاهده بفرمایید؛

 

 

جهت مشاهده تعمیر بلوئر می توانید به سایت زیر مراجعه بفرمایید

تعمیر بلوئر هوادهی پیشتاز پمپ

تعمیر بلوئر هوادهی ارزن: