استاندارد ابعاد جای خار توپی و محور پمپ های وکیوم طبق استاندارد ماشین سازی می باشد و طبق جدول زیر می باشد؛

استاندار خار توپی و محور

در اکثر پمپ های وکیوم رینگ آبی از خارهای مستطیلی یا خار تخت استفاده می شود که عمق و عرض استاندارد ماشین کاری شده در جدول بالا که بر گرفته از کتاب استاندارد ماشین سازی استاد ولی نژاد می باشد آورده شده است.

در پمپ های وکیوم روتاری روغنی بیشترین استفاده از خارهای ناخنی شده است که ابعاد آن در جدول بالا آورده شده است.

عرض و عمق  استاندارد جای خار توپی و محور برای قطر های مختلف محور (شافت) و توپی در جدول بالا آورده شده است.