سیستم آب بندی پمپ های  وکیوم آب در گردش عموما از دو مدل طنابی و مکانیکال سیل می باشد؛

سیستم طنابی؛

سیستم آب بندی طنابی با استفاده از طناب گرافیتی، پکینگ آزبست گرافیتی،  پکینگ تفلون گرافیت و یا نخ تفلونی  که به دور شفت بسته می شود عمل آب بندی انجام میشود که در حالت طناب گرافیتی برای جلوگیری از خوردگی روی شفت پمپ وکیوم آبی  قسمت درگیر شفت با طناب ها را بوش استیل می زنند.

 

طناب گرافیتی

 

سیستم آب بندی مکانیکال سیل؛

سیستم آب بندی مکانیکال سیل با کمک سیل های MG1، روبین ، KB، سایر و ..... در انواع جنس های وایتون،NBR  و ...... شفت و محفظه فاکتور را از محیط بیرون آب بندی می کند و تمام نشتی سیال از قسمت شفت پمپ وکیوم آبی را به کمک مکانیکال سیل می گیرد.

 

مکانیکال سیل

خدمات فنی مهندسی پیشتاز پمپ آماده ارائه خدمات تعمیر پمپ وکیوم آب در گردش و تغییر سیستم آب بندی طناب گرافیتی به مکانیکال سیل با انواع مکانیکال سیل ها در جنس های وایتون، NBR  و ..... می باشد